MBVDN nieuws

De eerste truckwedstrijd heeft afgelopen zondag 22 februari plaatsgevonden. Dit jaar zijn de parcours onderdelen iets aangepast zodat het parcours beter te bereiden is. Ook mochten deelnemers dit jaar met hun eigen trailer rijden. Ook trailers met meegestuurde achterassen waren geen probleem, echter moest deze functie de gehele wedstrijd aanblijven. Gerard, die zichzelf met zijn nieuwe trailer en meegestuurde assen al helemaal rijk in de punten had gerekend kwam hier zuur op terug, gezien de combinatie in het parcours toch anders reageerde dan gewend. Of het nu aan het besturen lag of aan de techniek, laten we in het midden. ;)

Dit jaar mochten we ook weer een nieuwe rijder welkomen. Hij is van de boten langzamerhand via Bruder naar een Tamiya bouwpakket overgestapt. ZIjn naam is Richard. Hij heeft zijn truck nog niet rijdende maar wou toch al wel graag meerijden met de wedstrijden. Dus leende hij een truck van een medelid.

Het parcours bestond uit:

- S-bocht vooruit
- Langzaam vooruit door een poort
- Een wegversmalling
- Achteruit bocht, met aantikken van 1 paaltje
- Achter aandokken

Wedstrijduitslagen staan al online.